Ref: SP72
Area: Sannieshof
Price:R 2 763 600 VAT excl.
Size: 188ha

Description: Neat well developed crop farm. 4 Bedroom house. Eskom. Possibility of entertainment and B&B. 150ha Arable land. Good grazing. Sufficient water. Feedlot for sheep and cattle. Slaughtering room with cooling room. Well priced.

Verw: SP72
Area: Sannieshof
Prys:R 2 763 600 BTW uit
Grootte: 188ha

Beskrywing: Netjies ontwikkelde saaiplaas. 4 Slaapkamer woonhuis. Eskom. Moontlikheid van onthaal en B&B. 150ha Goeie lande. Goeie weiding. Voldoende water. Voerkraal vir skaap en bees. Slagkamer met koelkamer. Reg geprys.

Contact the Agent

Please contact the agent below for more information for this property.

Please click here to contact Agent.

Email Agent.

Request a Brochure.

Back to Farms.